Truyện cười: Bệnh nhân tâm thần trốn viện

Đang nửa đêm có điện thoại gọi đến đồn cảnh sát giọng rất gấp gáp:

– Alô, có một bệnh nhân trốn khỏi trại tâm thần!

– Cô có thể tả hình dáng của người ấy cho chúng tôi không?

–  45 tuổi, bị điên, đầu hói, mặc quần áo sọc, tóc tai bù xù!

– Ông ta bị hói sao?

– Đúng như vậy!

–  Hói thì làm sao tóc tai bù xù được?

– Thì tôi đã bảo với anh là hắn bị điên rồi mà!

– @@

Xem thêm: