Từ tháng 11/2015: Dự kiến áp dụng mức “đồng giá” cho các dịch vụ khám chữa bệnh

Theo Thông tư Liên tịch về quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện trên toàn quốc do Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng thì dự kiến tháng 11/2015 tất cả các bệnh viện trên toàn quốc sẽ áp dụng một mức giá. Trước mắt, áp dụng “đồng giá” cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi tập huấn chia sẻ thông tin với báo chí ngày 9/10. Ông Nguyễn Nam Liên-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế cho biết, dự kiến tháng 11/2015, người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hưởng mức “đồng giá” dịch vụ khám chữa bệnh trên toàn quốc. Giá dịch vụ này bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật). Người không có thẻ BHYT vẫn áp dụng mức giá hiện nay. Đây là nội dung Thông tư Liên tịch bộ quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT các bệnh viện trên toàn quốc do Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng, dự tính ban hành vào tháng 11/2015.

Nếu trước đây, Bộ Y tế chỉ ban hành khung giá, các địa phương tự xây dựng giá và HĐND phê duyệt thì trong Thông tư này, Bộ Y tế sẽ ban hành mức giá cố định và các bệnh viện trên toàn quốc sẽ cùng áp dụng. Việc quy định mức “đồng giá” sẽ tránh tình trạng giữa các tỉnh có mức giá khác nhau dù là bệnh viện đồng hạng. Có tỉnh nghèo nhưng do đông người nghèo, được cấp thẻ BHYT miễn phí, tỷ lệ dân tham gia BHYT lớn nên mạnh dạn phê duyệt mức giá cao, sát khung. Còn các tỉnh khá hơn nhưng có tỷ lệ dân tham gia BHYT thấp nên phê duyệt mức giá thấp. Người dân đi khám bệnh giữa các tỉnh sẽ bị thiệt thòi.

Theo Thông tư, giá dự kiến tăng trong năm 2015 bao gồm 1800 dịch vụ, trong đó có giá khám bệnh (theo hạng BV), giá ngày giường (theo hạng BV và chuyên khoa, các khoa chi phí nhiều như cấp cứu, hồi sức sẽ được quy định cao hơn) và giá dịch vụ kỹ thuật sẽ áp dụng chung cho các hạng bệnh viện; một số phẫu thuật, thủ thuật… Cơ cấu mức giá của từng dịch vụ sẽ thực hiện theo đúng nghị định 16, năm 2016 sẽ tính đủ chi phí trực tiếp tiền lương (bao gồm cả phụ cấp đặc thù: thường trực, phẫu thuật, thủ thuật).

Vân Hà PL&XH